siedziba klubu Browarna 7A – historia

 

W marcu 1993 r. po 10 latach tułaczki po różnych użyczanych, wynajmowanych miejscach w Kargowej, Zarząd klubu podpisał umowę dzierżawy z Gminą Kargowa części budynku gospodarczego przy ul. Browarnej 7A. Przedmiot umowy obejmował 10 letni okres dzierżawy z 3-letnim okresem zwolnienia z czynszu dzierżawy. Przejęta część budynku to były pomieszczenia gospodarcze okolicznych mieszkańców, w których wcześniej hodowano nutrie, przechowywano węgiel i drewno opałowe. Budynek był zdekapitalizowany w 90% a jedyną wartość nie wymagająca naprawy przedstawiała więźba dachowa. Nie było tam żadnych mediów z wyjątkiem zasilania elektrycznego z domu kultury. W ciągu pierwszych dwóch lat użytkowania udało się adaptować 1 pomieszczenie na garaż dla naszej nyski oraz wykonać elewację. Budynek wymagał wewnątrz dużych nakładów a dzierżawa nie dawała gwarancji dłuższego użytkowania z uwagi na brak wiedzy o wysokości czynszu dzierżawnego, który mógłby być nie do udźwignięcia przez klub. Ponieważ do Zarządu klubu docierały sygnały o zainteresowaniu nabyciem budynku przez osoby prywatne, już we wrześniu 1993 r. podjęliśmy inicjatywę wykupienia budynku od gminy. Odmowa sprzedaży przez burmistrza oraz pismo dyrektora Domu Kultury w sprawie opuszczenia pomieszczeń zajmowanych przez klub w piwnicy DK groziła klubowi przysłowiową bezdomnością. Na remont dzierżawionych pomieszczeń potrzeba było sporych pieniędzy i można było część z nich pozyskać z fundacji oferujących wtedy takie wsparcie. Zarówno wtedy jak i dzisiaj fundacje nie wspierają inwestycji na obiektach dzierżawionych. Rzecz z pozoru prosta okazała się bardzo trudna z uwagi na brak życzliwości w tej sprawie ze strony władz gminy. Kolejny wniosek rok później skierowaliśmy bezpośrednio do nowo wybranej Rady Miejskiej. Ponieważ decyzja w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym należała do Rady Miejskiej w Kargowej, ówczesny przewodniczący RM Pan Bernard Chmiel, wiedząc o trudnych relacjach zarządu klubu z zarządem gminy (prezes klubu był kontrkandydatem w wyborach na burmistrza Kargowej) zaproponował jedyną jak dotąd w historii gminy Kargowa formę głosowania przy sprzedaży nieruchomości – głosowanie tajne. Ku zaskoczeniu naszych oponentów radni kilkoma głosami przewagi przegłosowali uchwałę z wynikiem pomyślnym dla klubu. Do dziś w pamięci starszej części klubowiczów pozostaje wdzięczność dla Pana Chmiela, który pośrednio przyczynił się do tego, że klub „Agroś” w 2014 r. będzie obchodził swoją 30-letnią działalność. Po tym wydarzeniu rozpoczęły się czynności formalne związane z wyceną nieruchomości i ustaleniem ceny sprzedaży. Rzeczoznawca wycenił budynek na 20000,0 zł ale po odliczeniu stopnia zużycia kwotę do zapłaty określił w wysokości 3750,0 zł. Po pełnych emocji negocjacjach z Zarządem gminy udało się uzyskać 50% zniżkę i należna kwotę rozłożono na 5 rat.

25 maja 1995 r. w Kancelarii Notarialnej D.Tracza w Sulechowie podpisano akt notarialny nabycia nieruchomości . Istotnym dla naszej działalności zapisem w umowie była klauzula, że „…nabycia dokonują, na cele związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, oświatowej, wychowawczej oraz sportowo-turystycznej”. Klauzula ta nigdy nie została naruszona. Już w pierwszym roku własności wykonaliśmy szereg prac remontowych umożliwiających przeprowadzkę z piwnicy domu kultury. Należy tu dodać, że zakres tych prac był możliwy dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu sponsorów, rodziców dzieci i członków klubu a także w początkowym okresie Gminy Kargowa. Poniżej zakres prac wykonanych w kolejnych latach (na podstawie protokołów z zebrań):

Rok 1993 – skucie starych tynków, położenie nowych tynków na elewacji od strony południowej i zach., zamontowanie bramy garażowej, wykucie przejścia do obecnej kuchni,

Rok 1994 – wykonanie łazienki, wykonanie instalacji elektrycznej

Rok 1995 – wykonano tynki ścian i sufitów w magazynie sprzętu w piwnicy oraz w kuchni i świetlicy, w łazience położono glazurę i zainstalowano armaturę, wybudowano kominek oraz zamontowano sufit podwieszany w świetlicy, wykonano podłogę i sufit kasetonowy w kuchni, w całym budynku wykonano instalacje elektryczną, doprowadzono wodę z sieci miejskiej i przyłącza kanalizacyjnego,

Rok 1996 – wykonano regały na sprzęt biwakowy i zamontowano wieszaki na rowery w garażu, wykonano w świetlicy tapetowanie ścian i położenie płytek PCV, położono wykładzinę i położono bozaerię w kuchni, wykonano wykop pod kabel zasilające energię elektryczna i przełączono zasilanie do Rejonu Energetycznego,

Rok 1997 – wykonano stopnie schodów na strych i podcinkę ścian w świetlicy

Rok 1998 – rozpoczęto realizacje projektu budowy salki sportowej (z uwagi na brak kontynuacji dofinansowania z gminy projekt zakończono na tzw. etapie zerowym, czyli wykonano fundamenty i ściany przyziemia), wstawiono nowe drzwi od strony zachodniej, wykonano daszek nad głównym wejściem, ocieplono styropianem ściany kuchni, rozpoczęto remont piwnicy z przeznaczeniem na saunę

Rok 1999 – wybudowano nowy kominek w świetlicy i wymieniono tapetę w kuchni

Rok 2000 – w świetlicy wymieniono tapetę a na suficie przyklejono kasetony, ułożono płytki na schodach do piwnicy i ocieplono ścianę styropianem, wybudowano basen do sauny, w świetlicy wymieniono wszystkie drzwi, w małej świetlicy wyrównano podłogę i położono płyty paździeżowej oraz zamontowano podwieszany sufit, naprawiono przeciekający dach od strony północnej wymieniając część desek,

Rok 2001 – zaizolowano w kuchni ściany styropianem, w piwnicy zamontowano podwieszany sufit, wykonano instalacje ciepłej wody do natrysku, w łazience wymieniono drzwi, płytki na posadzce i muszle klozetową, w małej świetlicy zamontowano boazerię na ścianach, obudowano klatkę schodową rigipsem i wytapetowano ściany,

Rok 2002 – wykonano tylko drobne prace naprawcze

Rok 2003 – naprawiono dach od strony północnej (położenie papy termozgrzewalnej), zamontowano listwy wykończeniowe w małej świetlicy oraz zamontowano nowy przepływowy ogrzewacz wody

Rok 2004– położono na całym dachu papę termozgrzewalną,

Rok 2005 – wykonano drobne roboty naprawcze w świetlicy

Rok 2006 – wykonano generalny remont kuchni (nowy sufit podwieszany, płytki, malowanie ścian, wymiana wykładziny na podłodze, wstawiono nowe meble kuchenne), wykonano nowy kominek z wkładem żeliwnym, wymieniono płytki w łazience , kabinę natryskową i podgrzewacz wody. Wszystkie te prace były sfinansowane przez członków klubu.

Rok 2007– rok bez remontów

Rok 2008 – kolejny rok bez remontów

Rok 2009 – wykonano nową elewację wszystkich ścian, zamurowano nieużywane drzwi od strony południowej i wstawiono okno, zamurowano jedno okno na strychu a drugie wymieniono na nowe, zamontowano nowy daszek naddrzwiowy, pomalowano bramę garażową i okna w świetlicy, pomalowano sufit w świetlicy (koszty remontów w większości pokryli sponsorzy)

Rok 2010 – przeprowadzono remont małej świetlicy z przeznaczeniem na pokój gościnny,

Rok 2011 – położono w dużej świetlicy płytki ceramiczne na podłodze, pomalowano ściany i sufit w kuchni,

Rok 2012 – rok bez remontów

Komentowanie wyłączone.