FOTOGALERIA 2010

SPŁYW KANAŁEM OBRZYCKIM PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 4.04.2010

Spływ Cieszynką (l. dopływ Płocicznej) 24-25.04.2010 r.

 

Tydzień Dzikich Wód i i górny Bóbr, czerwiec 2010

Letni spływ Kanałem Obrzyckim lipiec 2010

Letni Spływ Bobrem Leszno Górne – Szprotawa – Żagań sierpień 2010

Letni spływ Kanałem Ołobok sierpień 2010

Rajd Rowerowy na Dalkowskie Wzgórza 19.09.2010 r.

 

Wzgórza Dalkowskie są częścią makroregionu Wału Trzebnickiego. Rozciągają się w południowo – zachodniej Polsce na długości 100 km, osiągając średnią wysokość 197 m. Swoją nazwę zawdzięczają położnej w ich centralnym punkcie miejscowości Dalków. Polodowcowe wzniesienia cechują się małą lesistością, urozmaiconą rzeźbą terenu i występowaniem wielu, często rzadkich gatunków chronionej fauny i flory, jak: pierwiosnka wyniosła, lilia złotogłów, bluszcz pospolity i wiciokrzew pomorski. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, część Wzgórz Dalkowskich objęta została ochroną w postaci rezerwatów: „Buczyna Jakubowska”, „Uroczysko Obiszów”, „Anabrzeskie Wąwozy”, „Dałkowskie Jary” oraz ” Dąbrowa Brzeźnicka”. Ponadto utworzono tu Obszar Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie” i Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Grodowiec”. Niezwykle malownicze krajobrazy tej krainy, najlepiej podziwiać z Bonowskiej Góry (229 m. n. p. m.) lub Góry św. Anny (175 m. n. p. m.).
Tereny te mają także duże znaczenie kulturowe, ponieważ oprócz licznych zabytków architektury (dwory, pałace), znajdują się tu grodziska Dziadoszan oraz Sanktuarium Maryjne w Grodowcu.

Pośród okolicznych pagórków spotykają się miłośnicy ostrej jazdy na rowerze: MTB. Liczne wzniesienia sprzyjają również miłośnikom pieszych i rowerowych wędrówek. Trasy oraz szlaki są utrzymane w dobrym stanie, podobnie jak oznakowanie szlaków. Cały obszar usłany jest licznymi drogowskazami, również poza granicami rezerwatów. Na drogowskazach podane są również odległości w kilometrach dzielące nas do celu, co znacznie ułatwia oszacowanie czasu potrzebnego na przebycie drogi. Szczegóły na stronach: http://www.wzgorzadalkowskie.pl/ i http://turystyka.e-mucha.info/szlaki-turystyczne/trasa/wzgorza-dalkowskie-szlaki-przez-rezerwaty/

Trasa rajdu: Bytom Odrzański – Sobolice –  Mierzów – rezerwat Annabrzeskie Wawozy – Góra Św. Anny – Dalków – Mieszków – Gaworzyce – Jakubów – Bukowica – Nielubia – Żukowice – Bytom Odrzański.

Działalność w zakresie organizacji imprez
W minionym roku do kalendarza imprez klubowych zgłoszono 19 imprez: 10 rowerowych, 9 kajakowych z czego 14 to imprezy własne a pozostałe organizowane przez inne kluby. Oto najciekawsze imprezy z minionego roku.
1. Spływ wiosenny Kanałem Obrzyckim w Poniedziałek Wielkanocny na przetarcie nowego szlaku kajakowego. Spływ został powtórzony w lipcu. Szlak jednodniowy (12 km) ale do spływania w okresie wiosennym ze względu na zarastanie brzegów trzciną.
2. Spływ Cieszynką i Drawą w dniach 24-25 kwietnia. Spływ zorganizowany przez klub „Dynamo” Krzyż Wlkp. Z naszego klubu uczestniczyły 4 osoby. Wysoki poziom wody na Drawie spowodował, że trasa od Starego Osieczna do Krzyża była spacerowa.
3. Wyprawę na Tydzień Dzikich Wód uczestnicy zapamiętają na długo. 2 dni na fali powodziowej na Popradzie i dwukrotna ewakuacja z pól biwakowych przed falą powodziową. Spływ Dunajcem odwołano. Na deser uczestnicy (6 osób) spłynęli górny odcinek Bobru z Kamiennej Góry do Marczowa. Tu też emocji nie zabrakło łącznie z fascynującymi wywrotkami na licznych progach.
4. Wyścig MTB po raz pierwszy firmowany przez nasz klub (jeszcze w tle) zgromadził ok. 150 zawodników.
5. Stała ekipa reprezentowała nasz klub na spływie kajakowym im. Karola Wojtyły (Obrą). Impreza, która parę lat temu miała bardzo skromny początek kilka kajaków), tym razem organizatorzy musieli ograniczyć ilość uczestników ( uczestniczyło w spływie 120 osób). Do programu spływu wprowadzono element sportowy (slalom i wyścig).
6. W okresie wakacji odbyły się trzy spływy. 4 lipca bardzo urokliwym szlakiem kajakowym przez jeziora polodowcowe Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Nie było „tysięcy ryb” ale wiele innych atrakcji (np. kormorany na j. Wielkim). W ostatni weekend lipca młodzież pracująca zorganizowała spływ Bobrem z Leszna Górnego do Żagania. Niezapomniane wrażenia pozostawił odcinek Bobru w Małomicach (odcinek starorzeczem). Dla podtrzymania wspomnień pozostały piękne fotki. Ciekawe wspomnienia pozostały w pamięci uczestników spływu wodnym szlakiem MRU. Początek spływu mógł zniechęcić, bo przeciąganie kajaka przez szuwary przy braku nurtu do przyjemnych nie należy. Później już było tylko lepiej a czysta i ciepła woda pozwoliła zmyć skutki szuwarowych przeciągań.
7. Sezon turystyczny zakończyły dwa rajdy rowerowe do Puszczy Drawskiej i na Wzgórz Dalkowskie.
Podsumowanie sezonu turystycznego:
W sprawozdaniu ujęto imprezy zgłoszone po ich realizacji do Zarządu przez kierowników poszczególnych imprez. Łącznie w tych imprezach uczestniczyło 113 osób, w tym 57 klubowiczów. W minionym sezonie odbyło się wiele wycieczek rowerowych z udziałem 2-4 osób, które nie są rejestrowane w dzienniku pracy klubu.

Komentowanie wyłączone.