FOTOGALERIA 2011

Spływ Wielkanocny Kanałem Obrzyckim 24.04.2011

Rajd rowerowy szlakiem dawnych stacji kolejowych 22.05.2011

Linia kolejowa 357 Sulechów -Wolsztyn. Od lipca 1905 roku pociągi woziły ludzi, towary. Punktualność to była cecha charakterystyczna tamtych pociągów. Kto liczył na spóźnienie pociągu to pieszo wracał do domu. Rok 1994 zamknął erę kolei żelaznych w Kargowej. Ostatni pociąg osobowy, „słynny” LKR ( kompromitacja zielonogórskiego samorządu), odjechał w zapomnienie. Jeszcze przez dziesięć lat pojawiały się składy towarowe ale i te znikły bo nie wytrzymały konkurencji taboru drogowego. Ostatni, historyczny gwizdek lokomotywy parowej można było usłyszeć w Kargowej w czerwcu 2006 r., kiedy to pociąg retro ze szkockimi muzykami ludowymi, uczestnikami Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy, wjechał dostojnie na urokliwą stację naszego miasta. Od 2009 roku linia jest nieprzejezdna. Podczas remontu drogi krajowej nr 32 zdemontowano tory na przejeździe w Okuninie i Powodowie a w br. zlikwidowano rozjazd ze stacji w Sulechowie pieczętując los linii kolejowej nr 357. Pomysłodawcy rajdu rowerowego z 22 maja br. chcieli zobaczyć co jeszcze pozostało z dawnych lat świetności kolei żelaznej w naszej gminie i gminach ościennych. Na linii Sulechów – Wolsztyn pozostały solidne budynki stacji, tory, mosty, wiadukty. Na linii Sulechów- Konotop już tylko budynki stacji. Te elementy teraz są zabytkami a mogą być atrakcją turystyczną. Włodarze Sulechowa, Kargowej, Siedlca i Wolsztyna chcąc uchronić przed nieuchronną dewastacją pozostawionej infrastruktury kolejowej, podpisały porozumienie o przejęciu nieruchomości i gruntów od PKP. Czy będzie tu linia kolejowa „retro” jak chcą marzyciele, czy ścieżka rowerowa, jak chcą realiści czas pokaże.

Tekst Jerzy Jaszczak, zdjęcia Grzegorz Lisiewicz

Wiosenny spływ Dojcą maj 2011

Rzeka Dojca wypływa z sandrów nowotomyskich w okolicy Kąkolewa i wpływa do Kanału Północnego Obry w okolicy Dębówca. Przepływając ok. 9 km gminą Wolsztyn tworzy jeziora: Wolsztyńskie i Berzyńskie. Wzdłuż rzeki wybudowano w powiecie nowotomyskim, grodziskim i wolsztyńskim kilka zespołów stawów hodowlanych. Stan wód rzeki przedstawia się następująco: badania w odcinkach: granica powiatu wolsztyńskiego – wpływ do J. Wolsztyńskiego wykazują wahania od I kl. czystości, do drugiej przy podwyższonych wartościach BZT5 (pięciodniowe biologiczne zapotrzebowanie na tlen) i ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen oznaczone metodą dwuchromowaną) i fosforantow. Rzeka przepływa przez kompleksy leśne i ekstensywnie użytkowane łąki, stąd inna droga wpływania zanieczyszczeń wydaje się mało prawdopodobna. Odcinek Dojcy pomiędzy jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim jest silnie zeutrofizowany. Cały czas praktycznie występują tu liczne kolonie glonów. Wpływając z J. Berzyńskiego Dojca przenosi zanieczyszczenia zdeponowane w jego wodach do Kanału Północnego Obry. Więcej na www.dojca.cba.pl

Spływ na zakończenie lata – Dojca 22.09.2011

Szlak kajakowy rzeki Dojcy przywrócono do użytkowania w 2011 roku staraniem Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Spływ najlepiej rozpocząć przy mostku w Nowym Młynie, gdzie zamontowano pomost do kajaków.Płyniemy w kierunku południowym do jeziora Wolsztyńskiego. Po lewej stronie teren ośrodków wypoczynkowych w Karpicku. Płyniemy dalej w kierunku południowym przed sobą mając wyspę. Po lewej stronie mijamy plaże w Karpicku, dalej park i plażę w Wolsztynie, a po prawej stronie wyspę. Kierujemy się do ujścia rzeki z jeziora i przepływamy pod dwoma mostami: spacerowym i kolejowym. Po około 400 m dopływamy do jazu pod mostem drogowym przy restauracji Kaukaska. Po prześluzowaniu docieramy do jeziora Berzyńskiego. Najlepiej płynąć bliżej prawego brzegu jeziora.Możemy się wtedy zatrzymać na wypoczynek na przystani żeglarskiej Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego. Płynąc dalej prawą stroną docieramy do ujścia z jeziora i dopływamy do następnego jazu i dalej do Północnego kanału Obry. Przy moście drogowym na trasie Obra – Święto kończy się spływ rzeką Dojcą, ale to nie koniec trasy. Możemy płynąć dalej kanałami do Kopanicy, Zbąszynia, Skwierzyny; do rzeki Warty, Odry i do Bałtyku.Rzeka Dojca : – długość 42,6 km – powierzchnia zlewni 290,6 km2 – średni przepływ 1m3/s – źródła – podmokłe łąki w pobliżu Kąkolewa – ujście do Północnego Kanału Obry w okolicach Obry.

Otwarcie szlaku kajakowego rzeki Dojca 2.10.2011

więcej zdjęć na www.wkz.org.pl/aktualnosc,38.html

Uroczystość poświecenia kamienia papieskiego i odsłonięcia pamiątkowej tablicy 31.07.2011

28 lipca 1960 r. ks. biskup Karol Wojtyła wraz ze swoimi studentami płynąc kajakami Lubuskim Szlakiem Wodnym ze Sławy do Skwierzyny, pokonał niezwykle uciążliwy odcinek szlaku kajakowego – Kanał Dźwiński. Kanał w swej większej części przepływa przez tereny naszej gminy. O tym jak trudny był to odcinek szlaku, świadczy zapis w kronice z tego spływu – „28 lipca jez. Wilczkowo – straszliwy Kanał Dźwiński – Jez. Chobienickie”. Przez prawie 30 lat kanał praktycznie był niedostępny dla kajakarzy. Dopiero w 2008 r. z inicjatywy wicemarszałka lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego, dziś burmistrza Kargowej, Kanał Dźwiński został pogłębiony i oczyszczony z roślinności przybrzeżnej. Kajakarze znów mogą bez większych przeszkód pokonywać Lubuski Szlak Wodny zaczynając spływ w Sławie lub w Lubiatowie. Od ostatniej niedzieli mają też alternatywę. Po 30 latach dewastacji i zarastania „stare kąpielisko” nad Obrzycą w Kargowej odzyskało dawny blask i funkcjonalność a kajakarze mają świetne miejsce na biwak. Po odpoczynku następnego dnia mogą powrócić na szlak do wypływu Kanału Dźwińskiego. Płynąc dalej kanałem napotkają na niezwykłe miejsce. Na granicy województwa lubuskiego i wielkopolskiego, przy moście na drodze Kargowa – Kolsko w niedzielę 31 lipca br. dokonano poświęcenia pamiątkowego głazu z okolicznościowym napisem wyrytym w kamieniu poświęconym upamiętnieniu śladu obecności na Ziemi Kargowskiej ks. Biskupa Karola Wojtyły, późniejszego papieża Błogosławionego Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyły władze naszej gminy, powiatu zielonogórskiego, proboszcz parafii Kargowa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Kargowa. Warto podkreślić, że to miejsce powstało bez wydania z kasy miejskiej przysłowiowego „grosza”. I tak: teren nieodpłatnie udostępnił Pan Marek Kubiak ze Starego Kramska, firma Mel-Bud Ryszarda Tarnowskiego dowiozła z lasu okazały kamień na którym napis wykonali panowie Franciszek i Zbigniew Domagalscy z Kargowej, miejsce ustawienia kamienia uporządkowali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kargowej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Gorze sprawnie zmodernizował barierkę umożliwiając dostęp do terenu, Pan Andrzej Lipski właściciel Agencji Reklamowej „Al-Bis” wykonał i zamontował pamiątkową tablicę informacyjną, Pan Zdzisław Kmito wykonał ławeczkę, nad stroną formalno-prawna pieczę sprawował wiceburmistrz Krzysztof Woziński a sprawami organizacyjnymi zajęli się członkowie Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” z Kargowej. W dniu uroczystości Pan Tadeusz Górski osobiście serwował przyrządzoną przez restaurację „Maraton” pyszną zupą węgierską a Państwo Elsner częstowali znakomitymi wypiekami z własnej cukierni.

Uroczystość poświęcenia „papieskiego kamienia” miała jeszcze jeden wzruszający moment. Było to ostatnia posługa duszpasterska w parafii Kargowa proboszcza ks. dr Jana Szulca przed odejściem do parafii w Kotli k/Głogowa. Burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski podziękował proboszczowi za jego wieloletnią pracę na rzecz parafii a uczestnicy uroczystości licznie skorzystali z okazji do złożenia osobistych podziękowań.

 

I Spływ Kajakowy „Papieskim śladem” 15.08.2011

Latem 1960 r. ks. biskup Karol Wojtyła nazywany przez uczestników wędrówek kajakowych „Wujkiem”, przepłynął ze swoimi studentami Lubuski Szlak Wodny, rozpoczynając spływ w Sławie Śl.. Późniejszy Papież Błogosławiony Jan Paweł II 28 lipca na etapie Jezioro Wilcze – Jezioro Chobienickie wraz z uczestnikami spływu pokonał Kanał Dźwiński, zostawiając ślad swojej obecności na Ziemi Kargowskiej w zapiskach kroniki spływu.

 

Kronika spływu Lubuskim Szlakiem Wodnym z lipca 1960 r.*

„24 lipca Sława Śl. – Jezioro Sławskie,

25 lipca Jez. Sławskie – (straszne ciągnięcie kajaków) Konotop,

26 lipca Konotop – jez. Wilczkowo,

27 lipca Dzień Turysty nad jez. Wilczkowo,

28 lipca jez. Wilczkowo – straszliwy Kanał Dźwiński – Jez. Chobienickie,

29 lipca Obra przez Zbąszyń,

30 lipca Obra na jez. Chłop

31 lipca Dzień turysty na jez. Chłop,

1 sierpnia Obra (odjazd Wujka do Gorzowa),

2 sierpnia Obra do Bledzewa,

3 sierpnia Obra do Skwierzyny (składanie kajaków) – pociągiem do Szczecinka (na szlak Gwdy)”

*fragment książki „Zapis drogi…” Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły. Wydawnictwo Św. Stanisława BM. Kraków 2005.

Do licznych szlaków kajakowych w Polsce, cieszących się zasłużoną sławą i popularnością, należy Lubuski Szlak Wodny. Trasa tego nadzwyczaj ciekawego szlaku mierzy sobie długość 150 kilometrów, co sprawia, że wodniacy, którzy zdecydują się na spływ, otrzymają możliwość przeżycia niezapomnianej i długotrwałej w pamięci przygody. Lubuski Szlak Wodny przebiega kilkoma rzekami przepływającymi przez tereny Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Na pierwszym etapie szlaku jest Obrzyca ze Sławy do Kopanicy przez Kanał Dźwiński (39 km). Drugi etap to Północny Kanał Obry z Kopanicy do jez. Wielkowiejskiego i dalej pasem jezior do Zbąszynia (18 km). Natomiast trzeci etap prowadzi już Obrą ze Zbąszynia do Skwierzyny (93 km). Kanał Dźwiński o długości 6,5 km łączy Obrzycę z Północnym Kanałem Obry i dalej Obrą. Na odcinku 4,5 km przepływa przez Gminę Kargowa. Wspomniany w spływie z 1960 r. kanał jako „straszliwy” przez kolejne dziesięciolecia był całkowicie niedostępny dla kajakarzy. W roku 2008 z inicjatywy Samorządu Województwa Lubuskiego Kanał Dźwiński został pogłębiony i oczyszczony z roślinności przybrzeżnej. Obecnie bez większych utrudnień można przepłynąć kajakiem do Kopanicy.

Jesienny spływ kajakowy Obrą z Bledzewa do Lisiej Góry 24.09.2011

I Rowerowy rajd z okazji Święta Niepodległości Kargowa-Chwalim (J.Zacisze)-Wojnowo-j.Liny-Wąchabno- Kargowa

Działalność w zakresie organizacji imprez

W minionym roku do kalendarza imprez klubowych zgłoszono 18 imprez: 7 rowerowych, 9 kajakowych z czego 12 to imprezy własne a pozostałe organizowane przez inne kluby. Oto najciekawsze imprezy z minionego roku.

1. Po raz drugi odbył się spływ Kanałem Obrzyckim w Poniedziałek Wielkanocny. Wszystko na to wskazuje, że ten spływ wejdzie na stałe do kalendarza imprez klubowych. Po regulacji odcinka z Bojadeł do Siadczy powstał piękny szlak kajakowy o dł. 17 km. Z pewnością byliśmy pierwszymi, którzy spłynęli kajakami ten odcinek Kanału. Bobry i czarny bocian to znaki charakterystyczne tego szlaku.

2. Z uwagi na zimową pogodę z początku maja, spływ Dojcą odbył się 2 tygodnie później. Na pokonanie odcinka dostępnego dla kajakarzy, od Nowego Młyna do Obry, trzeba poświęcić 5 godz. Największą atrakcją jest śluzowanie pod mostem drogowym w Wolsztynie a najmniej przyjemności sprawia pokonanie jez. Berzyńskiego. W ubiegłym roku jeszcze dwukrotnie byliśmy na Dojcy: z okazji otwarcia szlaku kajakowego oraz we wrześniu na pożegnanie lata.

3. Pomysłem na nową imprezę było zorganizowanie tematycznego rajdu rowerowego „Szlakiem dawnych stacji kolejowych”. Na trasie Kargowa- Smolno Wielkie – Podlegórz – Trzebiechów – Klenica – Bojadła – Kargowa o dł. 48 km można jeszcze zobaczyć to co zostało z dawnej świetności kolei żelaznych. Pozostały budynki stacji kolejowych z ciekawą architekturą i resztki infrastruktury (semafory, perony, rozjazdy, mosty ). Warto to jeszcze zobaczyć, bo za parę lat w miejscach dawnych torowisk powstanie ścieżka rowerowa łącząca gminy naszego regionu.

4. Powracamy do organizacji imprez promujących turystykę kajakową wśród dzieci. Wspólnie z GOK „odkurzyliśmy” imprezę kajakową z tradycjami. Pierwsze kroki na wodzie z okazji Dnia Dziecka to impreza w latach 90-tych organizowana cyklicznie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rodziców i ich pociech. Tym razem impreza dla określonej grupy – dzieci i młodzieży ze świetlicy „Gniazdo” . Uczestnicy, pod opieką pracowników GOK, klubowiczów i rodziców mieli wielką frajdę pływania kajakiem, poznając zasady bezpiecznego przebywania na wodzie a przy okazji specyficzną przyrodę rzeki.

5. Klubowa „młodzież pracująca” postanowiła odejść od wygodnego schematu spływu kajakowego – transport bagaży samochodem i luz w kajaku. 14 uczestników biorąc do kajaków cały ekwipunek zmierzyło się z Odrą płynąc 4 czerwcowe dni z Kargowej do Radnicy k/Krosna Odrz.

6. V Wyścig MTB to niewątpliwie największa impreza sportowa w naszej gminie,w której uczestniczyło prawie 300 zawodników, w tym 80 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki zawodnikom z czołówki list rankingowych MTB impreza miała wysoki poziom rywalizacji. W zawodach brało udział kilku klubowiczów z grupy TEAM Kargowa oraz burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski, który przez pomyłkę trasy uplasował się na ostatnim miejscu w swojej kategorii.

7. Pomysł na przywrócenie spływu kajakowego w noc świętojańską okazał się strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”. Stare kąpielisko nad Obrzycą, na chwile przed wielką rewitalizacją, zagościło prawdziwe tłumy kargowiaków oczekujących wielkiej imprezy. Pocieszone były tylko dzieci, które zajadały się pieczonymi kiełbaskami na ognisku ufundowane przez sponsora – firmę pana Sobkowiaka z okazji otwarcia Delikatesów przy ul. Sportowej. Najważniejsza impreza była już tylko dla wytrwałych i zaproszonych gości, m.inn. Burmistrza gminy Vinor z Czech, burmistrza Kargowej. Burmistrz Frantisek Svarc okazał się słabym nocnym kajakarzem ale z gitarą nie było lepszego. Poszukiwanie kwiatu paproci w dzikich zakątkach Obrzycy przeciągnęło się do północy ale z sukcesem burmistrza Ciemnoczołowskiego. Trofeum ofiarował swojej żonie by później do białego rana czynić honory gospodarza ogniska.

8. W okresie wakacji 14 klubowiczów uczestniczyło w LVI Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Brdzie. To impreza z piękną historią i świetna organizacją. Przez 8 dni zmagaliśmy się z pogodą i niezwykle zmienna rzeką. Wysoki stan wody nie pozwolił pokazać prawdziwych możliwości Brdy ale pomimo to 2 Jurków zaliczyło po raz pierwszy przepiękną wywrotkę na kanu.

9. Inicjatywa Burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego upamiętnienia beatyfikacji papieża Jana Pawła II w naszej gminie zaowocowała odsłonięciem pamiątkowej tablicy i kamienia nad Kanałem Dźwińskim upamiętniającej spływ kajakowy, w którym w dniu 28 lipca 1961 uczestniczył ks. biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież. 2 tygodnie później z tej okazji odbył się spływ kajakowy od mostu przy pamiątkowym kamieniu papieskim do nowej plaży nad Obrzyca w Kargowej. W spływie uczestniczyło ponad 50 osób, z których większość po raz pierwszy uczestniczyła w spływie.

10. Sezon turystyczny zakończono rajdem rowerowym z okazji Święta Niepodległości.

Podsumowanie sezonu turystycznego:

W sprawozdaniu ujęto imprezy zgłoszone po ich realizacji do Zarządu przez komandorów poszczególnych imprez. Łącznie w tych imprezach uczestniczyły 603 osoby, w tym 81 klubowiczów. W minionym sezonie odbyło się wiele wycieczek rowerowych i spływów z udziałem 2-4 osób, które nie są rejestrowane w dzienniku pracy klubu.


Dodasz swój komentarz?

Musisz się zalogować aby móc komentować.