FOTOGALERIA 2012

Promocja turystyki kajakowej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kargowa

Zorganizowany cykl spływów kajakowych spowodował zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych turystyką kwalifikowaną.  Są to ciekawe metody i formy (szczególnie dla nauczycieli) pracy edukacyjnej, które mogą stanowić inspirację do dalszej pracy dydaktycznej w szkole i wspomagania procesu edukacyjnego. Dydaktyczne wartości zrealizowanego zadania pogłębia fakt, że uczestnik jest w towarzystwie nauczyciela-opiekuna, instruktora a więc osób dysponujących fachową wiedzą na temat przedmiotu zainteresowania. Istnieje więc możliwość świadomego ukierunkowania sposobu myślenia i postrzegania oglądanych obiektów. Ponadto uczestnicy spływu mieli możliwość na bieżąco zadawać pytania, co pozwalało w pełni rozwiać wiele wątpliwości i daje możliwość uzyskania ciekawych odpowiedzi. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy poprzez działanie, wysiłek fizyczny, emocje i zabawę jest szczególnie atrakcyjne dla młodzieży stąd tak liczny udział w spływach.

Dzięki otrzymaniu z Gminy Kargowa środków finansowych na realizację zadania publicznego możliwe było zorganizowanie i przeprowadzenie 4 spływów dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kargowej. O finansowym wsparciu projektu przez Gminę Kargowa uczestnicy byli informowani na początku każdego spływu oraz na podsumowanie poszczególnych imprez. Udział dzieci i młodzieży w cyklu 4 spływów był całkowicie nieodpłatny, dzięki czemu wszystkie spływy cieszyły się pełną frekwencją. Zabezpieczenie spływu stanowiły osoby posiadające stosowne uprawnienia (instruktor turystyki kajakowej, ratownik), nauczyciele oraz rodzice. Program każdego spływu przewidywał nie tylko pokonanie określonego odcinka szlaku kajakowego ale również udział w konkurencjach sprawnościowych na wodzie (gimnazjaliści) oraz w konkursach wiedzy przyrodniczo-turystycznej (uczniowie SP) nagrodzonych upominkami. Na zakończenie spływu uczestnicy otrzymali gorący posiłek.

II Spływ Kajakowy „Papieskim śladem” 15.08.2012  Obrzycą z Uścia do Kargowej

Spływ był podsumowaniem realizacji zadania publicznego z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa pn.

Promowanie walorów turystycznych Gminy Kargowa pn. „Poznajemy szlaki kajakowe gminy Kargowa – szlak Obrzycy, Kanału Obrzyckiego i Kanału Dźwińskiego” poprzez zorganizowanie cyklu spływów kajakowych promujących powyższe szlaki i turystykę kajakową, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Program spływu obejmował:  udział uczestników w koncercie organowym w kościele pw. Św. M.Kolbe w Kargowej, spotkanie  przy Kamieniu Papieskim nad Kanałem Dźwińskim oraz spływ na etapie Uście (plaża) – Kargowa (teren rekreacyjny nad Obrzycą). W spływie łącznie wzięło udział 60 osób, w tym 12 dzieci. Spływ miał charakter otwarty i uczestniczyło w nim wiele osób z poza gminy Kargowa. Imprezę zakończono ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz gorącym posiłekiem. W podsumowaniu uczestniczył burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski, który jednocześnie był komandorem tego etapu. W imieniu organizatora  imprezy, Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej, podsumowanie całego cyklu imprez przedstawił kol. Jerzy Jaszczak.

W całym cyklu projektu uczestniczyło łącznie 155 osób, w tym 80 dzieci i młodzieży do lat 16 . W poszczególnych spływach uczestniczyło:

1. Spływ edukacyjny dla kl. VI SP w dniu 26.06.2012 szlakiem Obrzycy

14 uczestników i 12 opiekunów (2 wychowawców, instruktor, ratownik, 8 rodziców)

2. Spływ edukacyjny dla kl. V SP w dniu 03.07.2012 szlakiem Kanału Obrzyckiego

15 uczestników i 6 opiekunów (instruktor, 3 nauczycieli, 2 rodziców)

3. Spływ edukacyjny dla kl. III Gimnazjum w dniu 12.06.2012 r. szlakiem Obrzycy

20 uczestników i 4 opiekunów (wychowawca, instruktor, ratownik, rodzic)

4. Spływ edukacyjny dla kl. II Gimnazjum w dniu 19.06.2012 szlakiem Obrzycy

19 uczestników i 5 opiekunów (instruktor, ratownik, 3 rodziców)

5. Spływ otwarty dla wszystkich chętnych – 60 osób w tym 12 dzieci (szlak Obrzycy)

Organizator tą drogą składa podziękowania burmistrzowi Kargowej za dofinansowanie imprezy oraz nauczycielom (Pani Ewie Herbik, Pani Grażynie Omieczyńskiej, Pani Elżbiecie Ignatowskiej, Panu Jerzemu Radkiewiczowi) i rodzicom dzieci za nieodpłatna pomoc przy organizacji poszczególnych spływów.

Spływ kajakowy górnym Bobrem Marciszów – Janowice Wielkie 08.2012

Spływ kajakowy górnym Bobrem Janowice Wielkie-Wrzeszczów 09.2012

Spływ Czekoladowy 1 wrzesień 2012


Dodasz swój komentarz?

Musisz się zalogować aby móc komentować.